Skip to content

Arkiv för februari 2018

Fila på ditt budskap

En besökare läser bara 25 procent av den text som publiceras på en hemsida. Resten – eller hela tre fjärdedelar – går förlorat. För att nå fram måste du fokusera på det viktigaste. Undvik svammel. Skriv kort och lättfattligt. Kom till saken så snart som möjligt. Digital hisspresentation Säkert har du hört talas om hisspresentation?…

Läs mer