Skip to content

Fila på ditt budskap

nagelfil-sandpapper-10st

En besökare läser bara 25 procent av den text som publiceras på en hemsida. Resten – eller hela tre fjärdedelar – går förlorat.

För att nå fram måste du fokusera på det viktigaste. Undvik svammel. Skriv kort och lättfattligt. Kom till saken så snart som möjligt.


Digital hisspresentation

Säkert har du hört talas om hisspresentation? Det handlar om att du, på den korta tid du träffar människor i en hiss, ska hinna presentera ditt företag och få dina medresenärer intresserade. Principen är densamma för en hemsida. Du har inte lång tid på dig innan kunden ”kliver ut ur hissen”.

Layouten kan hjälpa

Vad vill kunden höra? Troligtvis har han eller hon kommit till din sida för att lösa ett problem. Så vilken är din lösning? Berätta vad du kan erbjuda så tydligt och intressant som möjligt.

Dela upp texten i korta stycken. Tomrum drar till sig ögats uppmärksamhet. Att använda punktlistor ger överskådlighet. Siffror och rubriker är andra knep som underlättar för läsaren.

Låt Budskap & Bokstäver se över ert budskap och era texter. Kontakta oss via epost birgitta@budskapbokstaver.se så berättar vi mer om vad vi kan göra.