Skip to content

Planera för snabba puckar

Puck

Alla företag vill nå ut med sitt budskap. De som lyckas bäst är de som vet vad de ska säga och tar vara på de möjligheter som dyker upp.

God planering är grunden till framgång

Planerad kommunikation kan låta tråkigt. Men det handlar inte om att planera varje steg i detalj. Däremot måste du veta vem du är och vad du står för. Bara då kan du identifiera rätt tillfälle att agera. Om du vet vad ditt varumärke innehåller, vilka värderingar och visioner ditt företag står för samt hur dina kunder ser ut, kan du handla snabbt.

En samsyn

Om ni är flera som arbetar med kommunikation, är kommunikationsplanen ännu viktigare. En kommunikationsplan med definierade mål och målgrupper, ger tydliga yttre ramar för ert arbete. Ni vet vart ni ska, ni vet vilka ni vill nå – men ni är fria att improvisera efter vägen. 

Låt Budskap & Bokstäver hjälpa till med kommunikationsplanen. Kontakta oss via epost birgitta@budskapbokstaver.se så berättar vi mer om vad vi kan göra.