Skip to content

Tjänster

Om tjänster

Budskap & Bokstäver är en liten byrå. Våra tjänster kan underlätta det dagliga arbetet på många olika arbetsplatser.

Vi kan hjälpa dig med en skribent, kommunikatör eller dokumentatör på deltid. Självklart hanterar vi också kortare uppdrag som handlar om att skriva, granska eller översätta texter.

Vi har erfarenhet av såväl webbtexter för webb och intranät, som teknisk dokumentation i utvecklingsprojekt eller av projektledning och redigering av rapporter och handböcker.

Vad du än väljer att anlita oss för, kan du vara säker på att du får samma omsorg om detaljerna och tillgång till vår omvittnade förmåga att leverera nytta.

Läs mer om Budskap & Bokstävers tjänster under rubrikerna nedan.

Kommunikatör att hyra

För små?

Är ditt företag ännu för litet för att ni ska ha råd med en marknadsförare eller kommunikatör på heltid?

Vi kan erbjuda en strategiskt kommunikatör med lång erfarenhet av att bygga ett företags kommunikation från grunden. Vi tar hand om alla delar, från strategi till operativ verksamhet.

Resursbrist?

Behöver ditt företag eller din organisation resursförstärkning på avdelningen eller hjälp med ett specifikt kommunikations- eller marknadsföringsprojekt?

Genom att anlita en erfaren kommunikatör som arbetat med kommunikation på alla nivåer i ett företag, från minsta operativa uppgift till ledningsgruppsarbete, får du mycket erfarenhet för pengarna. Det strategiska perspektivet är ständigt närvarande i det operativa arbetet.

Pragmatism och prestigelöshet präglar mycket av det vi gör.

Så här beskriver vår konsult Birgitta Bernvall Rönn sig själv:

"Min långa erfarenhet och yrkesvana som konsult, men också som anställd gör att jag snabbt ser vad som behöver göras och kan vara produktiv från start. Jag har en omvittnat god förmåga att leverera nytta och att se vad som behöver göras.

Teknisk dokumentation

Vi har lång erfarenhet av teknisk dokumentation i ett flertal IT-utvecklingsprojekt inom samhällsviktig verksamhet.

Våra projektledare är utmärkta, erfarna förstärkningsresurser med god förmåga att leverera nytta och att se vad som behöver göras.

Vi projektleder, skriver, redigerar och språkgranskar dokumentation på svenska och engelska. Våra konsulter, med gedigen språklig och pedagogisk bakgrund, kan också bidra till att höja den språkliga kvaliteten i ett projekt.

 

Skribenttjänster

Budskap & Bokstäver kan leverera alla typer av texter, från journalistiska texter till rena reklamtexter. Texterna anpassas efter de medier som är aktuella – webbsidor, nyhetsbrev, pressmeddelanden eller trycksaker.

Vi hjälper dig med allt ifrån idégenerering och planering till operativt genomförande. Med erfarenhet av strategisk kommunikationsplanering på alla nivåer, av extern och intern kommunikation via webb, sociala medier, digitala nyhetsbrev och papperstidningar, hanterar vi alla skrivna kanaler.

En virtuell redaktör

För företag som helt enkelt inte hinner med sin hemsida eller sina sociala medier, är en virtuell redaktör den perfekta lösningen.

Eftersom de digitala kanalerna ofta ställer krav på ständig närvaro, blir tillvaron ofta stressig på en kommunikationsavdelning. De som ansvarar för kommunikationen på ett företag har ofta en tung arbetsbelastning.

Vi hjälper dig att få din hemsida och dina digitala kanaler att kännas levande och spegla det som händer i företaget.

Tillsammans skapar vi en arbetsrutin som resulterar i ett aktuellt nyhetsflöde. Som er  virtuella redaktör lättar vi på arbetstrycket på era interna resurser.

 

Språktjänster

Översättning

Med mer än 20 års erfarenhet av översättning kan vi erbjuda snabb och säker översättning av hemsidor, IT-program, marknadsmaterial och dokumentation. Vi översätter inom de flesta ämnesområden, men har specialkompetens inom IT och teknik.

Naturligtvis åtar vi oss också granskning av maskinöversatt text.

Vi översätter främst från engelska till svenska, men hanterar också översättningar från franska, tyska och brasiliansk portugisiska.

Korrekturläsning och språkgranskning

Det händer så lätt att konstiga fel smyger sig in i en text. Ett par bokstäver kastas om, ett ord utelämnas eller stavningen blir fel.

På Budskap & Bokstäver finns grammatikkunskapen och språkkänslan som eliminerar alla språkfel och slipar bort kantigheter i formuleringarna.

Vi granskar och korrekturläser texter på svenska, engelska, brasiliansk portugisiska och franska.