Skribenttjänster

Jag skriver alla typer av texter, från journalistiska texter till rena reklamtexter. Mina texter anpassas efter de medier som är aktuella – webbsidor, nyhetsbrev, pressmeddelanden eller trycksaker.

Jag har arbetat på kommunikationsavdelningar och ansvarat för kundtidningar, personaltidningar, hemsidor, sociala medier och nyhetsbrev.  Som underleverantör till tidningsproducenter och reklambyråer har jag skrivit artiklar och alla typer av reklamtexter.

En virtuell redaktör

Det här är en tjänst för företag som helt enkelt inte hinner med sin hemsida och sina sociala medier. En hemsida måste kännas levande och spegla det som händer i företaget. För er närvaro i sociala medier är det ännu viktigare. Det är en ständig stress för dem som ansvarar för kommunikationen på ett företag – särskilt på ett mindre företag som saknar en kommunikationsresurs.

Lösningen ligger i att hyra in mig som en virtuell redaktör för webb och sociala medier. Vi skapar en arbetsrutin tillsammans och jag åstadkommer ett aktuellt nyhetsflöde.