Kommunikatör att hyra

Det här är en tjänst för små företag som inte har råd att anställda en kommunikatör just nu, men också för större företag som behöver resursförstärkning eller hjälp med ett specifikt kommunikations- eller marknadsföringsprojekt.

Genom att anlita mig får du en erfaren kommunikatör som arbetat med kommunikation på alla nivåer i ett företag, från minsta operativa uppgift till ledningsgruppsarbete. Jag har alltid ett strategiskt perspektiv på det jag gör, men är samtidigt både pragmatisk och prestigelös.

Min långa erfarenhet och yrkesvana som konsult, men också som anställd gör att jag snabbt ser vad som behöver göras och kan vara produktiv från start. Jag har en omvittnat god förmåga att leverera nytta och att se vad som behöver göras.