Om oss

Budskap & Bokstäver är en kommunikationsbyrå med tonvikt på texter och det skrivna ordet. Företaget drivs av mig, Birgitta Bernvall Rönn. I varumärket Budskap & Bokstäver har jag samlat mina erfarenheter från ett långt yrkesliv i kommunikationens och det skrivna ordets tjänst.

Jag är utbildad på IHR, Institutionen för reklam och PR vid Stockholms universitet, och har arbetat med marknadsföring, kommunikation och PR på alla nivåer från ledningsgruppsarbete till dagligt operativt arbete. När jag arbetar utgår jag alltid från företagets befintliga planer och bygger kommunikationen utifrån marknadsmålen.

Språket och det skrivna ordet är mitt stora intresse. Att berätta en historia som berör och når fram till målgruppen är ett hantverk. Liksom att anpassa språket efter kanalen och målgruppen. Jag är fascinerad över webbens och de sociala mediernas möjligheter.

Eftersom jag också är utbildad språklärare och har arbetat som översättare och språkgranskare i många år, är kvaliteten på det skrivna ordet viktigt för mig. Finns det språkfel hänger läsaren upp sig på dem och missar budskapet. Rena språkfel eller ett dåligt språk är också negativt för ditt varumärke.

 

Full marknadsservice

Budskap & Bokstäver är också en fullservicebyrå. I mitt nätverk finns skickliga yrkesmän och kvinnor inom alla marknadsdiscipliner – grafiska formgivare, webbdesigners, fotografer och många fler. Jag sätter samman den arbetsgrupp som behövs för varje projekt för att leverera just den kompetens ni behöver. Det kan handla om att ta fram en ny hemsida, att hjälpa er med medverkan på en mässa, ta fram och publicera ett nyhetsbrev eller att ta fram trycksaker.

Du kan läsa mer mig, Birgitta Bernvall Rönn, här:

Birgitta Bernvall Rönn

Birgitta Bernvall Rönn